ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Konverzní prémie

(Conversion premium)

Procento, kterým konverzní cena konvertibilního cenného papíru převyšuje obvyklou cenu běžné akcie v čase emise konvertibilního cenného papíru.

Další pojmy