Konverzní prémie

(Conversion premium)

Procento, kterým konverzní cena konvertibilního cenného papíru převyšuje obvyklou cenu běžné akcie v čase emise konvertibilního cenného papíru.

Další pojmy