Konverzní poměr

(Conversion ratio)

Používá se zejména v souvislosti s konvertibilními cennými papíry. Určuje, kolik běžných akcií bude směněno za každý konvertibilní dluhopis nebo prioritní akcii v případě uskutečnění konverze. Je stanoven v době emise a je vyjádřen buď jako poměr, nebo jako konverzní cena, z které lze poměr odvodit vydělením nominální hodnoty konvertibilního cenného papíru konverzní cenou.

Další pojmy