Konverzní parita

(Conversion parity)

Používáno zejména v souvislosti s konvertibilními cennými papíry. Označuje běžnou cenu akcie, při níž se konvertibilní dluhopis může stát směnitelným za běžné podíly o stejné hodnotě. Hodnota dluhopisů založená výhradně na tržní hodnotě podléhající kmenové akcie.

Další pojmy