Konvertibilní dluhopis

(Convertible bond)

Používá se zejména v souvislosti s konvertibilními cennými papíry. Jde o dluhový cenný papír společnosti (obligaci), který může být směněn za určitý počet běžných podílů emitující společnosti za předem stanovenou konverzní cenu.

Další pojmy