Konvertibilní cenný papír

(Convertible security)

Cenný papír který může být konvertován do běžné akcie na základě opce (práva) dané(ho) držiteli cenného papíru.

Další pojmy