E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Konvergenční zpráva

(Convergence report)

Maastrichtská smlouva (v článku 109j) vyžaduje, aby Komise a Evropský měnový institut hodnotily plnění konvergenčních kritérií členskými zeměmi včetně řady dalších podmínek (zahrnují i nezávislost centrální banky). Tyto zprávy včetně doporučení Komise vytvářely základ pro rozhodování o seznamu účastnických zemí, jež provedly hlavy států nebo vlád 2. května 1998. Komise a EMI zveřejnily své zprávy 25. března. Ve stejnou dobu Komise doporučila 11 zemí, které dosáhly potřebně vysoké úrovně udržitelné konvergence pro úspěšnou účast v euru od 1. ledna 1999.

Další pojmy