Konvergenční programy

(Convergence programmes)

Střednědobé vládní plány, které určují vývoj klíčových ekonomických veličin směrem k dosažení hodnot stanovených v Maastrichtské smlouvě. Jsou stanoveny doporučené hodnoty rozpočtových pozic, hodnoty pro konsolidaci fiskální rovnováhy včetně příslušného ekonomického scénáře. Konvergenční program obvykle pokrývá následující tři až čtyři roky a během tohoto období bývá pravidelně aktualizován. Jejich plnění je prověřováno Evropskou komisí a Měnovým výborem, přičemž zprávy které vydají, slouží jako základ pro hodnocení Radou ministrů hospodářství a financí EU (viz ECOFIN). Po zahájení třetí fáze ekonomické a měnové unie musejí země pokračovat v dodržování konvergenčních programů, zatímco členské země eurozóny mají stanoveny roční stabilizační programy na základě Paktu stability a růstu.

Další pojmy