Konvergenční kritéria

(Convergence Criteria)

Kritéria založená Maastrichtskou smlouvou (proto někdy také označována jako maastrichtská kritéria), která musejí být splněna pro dosažení členství v HMU. Rozhodnutí o přijetí země do HMU bylo učiněno Evropskou radou v květnu roku 1998 na základě konvergenčního vývoje v roce 1997.1. Míra inflace nepřevýší více než 1,5 % průměrné míry inflace tří členských zemí s nejnižší mírou inflace.2. Veřejné finance nebudou vykazovat veřejný deficit vyšší než 3 % a úroveň veřejného dluhu bude udržena pod 60 % HDP.3. Stabilita směnného kurzu bude respektovat mezní fluktuace v rámci mechanizmu směnných kurzů EMS, alespoň po dobu dvou let bez devalvace národní měny vůči měně jiného členského státu.4. Dlouhodobé úrokové sazby nepřevýší průměrnou úrokovou míru tří zemí s nejnižší mírou inflace o více než dvě procenta.

Další pojmy