Kontrolní (rozhodující, většinový) podíl (zájem)

(Controlling interest)

Vlastnictví více než 50 % hlasovacích práv společnosti.

Další pojmy