Kontrolní bilance

(Trial balance)

Na konci finančního období je pořízen výpis všech debetních a kreditních zůstatků účtů hlavní knihy. Při ověřování správnosti provedení podvojných zápisů by měla souhlasit suma všech debetních stran se sumou všech kreditních stran. Kontrolní bilance je sestavována před uzavřením obchodního účtu, výkazu zisků a ztrát a rozvahy.

Další pojmy