Kontrakt s fixní cenou

(Fixed-price contract)

Typ kontraktu s předem stanovenou nepohyblivou cenou, bez ohledu na aktuální náklady produkce.

Další pojmy