Kontrabroker

(Contra broker)

Broker na opačné straně transakce, např. na nákupní straně prodejní objednávky a naopak.

Další pojmy