Kontokorent, přečerpání

(Overdrafts)

Krátkodobý bankovní úvěr poskytnutý na běžném/šekovém účtu, jehož výše se mění podle potřeb majitelova peněžního toku. V úvěrové smlouvě je dohodnut horní úvěrový limit. Další používaná označení: Kontokorentní účet; Kontokorentní úvěr; Povolený debet

Další pojmy