Konsolidovaný finanční výkaz

(Consolidated financial statement)

Finanční výkaz, který sjednocuje všechna aktiva, závazky a operativní účty mateřské společnosti a jejích dcer.

Další pojmy