Konsolidovaná rozvaha

(Consolidated balance sheet)

Ukazuje finanční pozici společnosti a jejích dceřiných společností.

Další pojmy