ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Konsolidovaná rozvaha

(Consolidated balance sheet)

Ukazuje finanční pozici společnosti a jejích dceřiných společností.

Další pojmy