Konsolidační půjčka

(Consolidation loan)

Viz Konsolidace

Další pojmy