E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Konsolidace

(Consolidation)

Konsolidací půjček se rozumí sloučení několika existujících půjček nebo úvěrů do jedné a následné rozložení splácení do delšího časového období. To vede v prvé řade ke snížení výše pravidelných měsíčných splátek. Konsolidovat lze téměř libovolné půjčky - nezajištěné bankovní půjčky, půjčky od splátkových společností, rychlé půjčky apod.

Další pojmy