Konsolidace

(Consolidation)

Konsolidací půjček se rozumí sloučení několika existujících půjček nebo úvěrů do jedné a následné rozložení splácení do delšího časového období. To vede v prvé řade ke snížení výše pravidelných měsíčných splátek. Konsolidovat lze téměř libovolné půjčky - nezajištěné bankovní půjčky, půjčky od splátkových společností, rychlé půjčky apod.

Další pojmy