E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Konosament ve zkrácené formě

(Short form bill of lading)

Konosament, který neobsahuje všechny podmínky přepravy.

Další pojmy