Konosament ve zkrácené formě

(Short form bill of lading)

Konosament, který neobsahuje všechny podmínky přepravy.

Další pojmy