E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Konosament na řad

(Order bill of lading)

Převoditelný konosament, který je vystaven na řad určité osoby a který může být převeden indosamentem a jeho předáním. V praxi je konosament vystavován na řad přepravce. Viz Konosament.

Další pojmy