Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Konosament na řad

(Order bill of lading)

Převoditelný konosament, který je vystaven na řad určité osoby a který může být převeden indosamentem a jeho předáním. V praxi je konosament vystavován na řad přepravce. Viz Konosament.

Další pojmy