ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Konosament na řad

(Order bill of lading)

Převoditelný konosament, který je vystaven na řad určité osoby a který může být převeden indosamentem a jeho předáním. V praxi je konosament vystavován na řad přepravce. Viz Konosament.

Další pojmy