E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Konosament

(Bill of lading (B/L))

Dokument vystavovaný při předání zboží lodní společnosti k přepravě. Může sloužit buď jako formální potvrzení o převzetí zboží majitelem lodi, nebo jako potvrzení o existenci přepravní smlouvy, či jako dokument evidující vlastnictví zboží. Držitel nebo příjemce konosamentu má právo požadovat po lodní společnosti vydání zboží poté, co loď připluje do přístavu určení. Konosamenty mohou být převoditelné (konosament na řad), nebo nepřevoditelné (přímý konosament). Mohou se rovněž lišit podle způsobu přepravy.

Další pojmy