Konglomerátní spojení

(Conglomerate merger)

Spojení společností s různým obchodním zaměřením.

Další pojmy