ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Konference Česko v době dluhů

  • Konference Česko v době dluhů
  • ODLOŽENO
  • Hotel Grandior

Česká republika patří mezi země s relativně nízkým zadlužením domácností, což nás řadí mezi premianty Evropy. Jak se v praxi projevila nová pravidla pro oddlužení, která v Česku platí od června minulého roku? Pomáhají dlužníkům? Jaký dopad mají na věřitele?

Jedním z účastníků konference bude i Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele ČBA.

Vzhledem k vládnímu nařízení se konference odkládá.

Více informací o konferenci naleznete zde.