Koncept pokračujícího podnikání

(Going concern concept)

Tento koncept předpokládá, že podnik bude provozovat svou činnost i v dohledné budoucnosti a že výkaz zisků a ztrát i rozvaha nepředpokládají žádný záměr nebo potřebu zrušit či výrazněji omezit rozsah prováděných operací.

Další pojmy