Komoditní swap

(Commodity swap)

Kontrakt, při němž si dvě strany během určitého období vyměňují platby založené na rozdílu mezi současnou cenou dané komodity na trhu a sjednanou fixní cenou.

Další pojmy