Komoditní cenný papír

(Commodity paper)

Označení pro úvěry nebo půjčky zajištěné komoditami.

Další pojmy