Komisionář

(Commission agent)

Osoba obstarávající určitou záležitost svým jménem, ale na účet komitenta a na jeho riziko. Komisionář dostává odměnu a úhradu nákladů

Další pojmy