Komerční (obchodní) dokument

(Commercial document)

Faktury, přepravní dokumenty, vlastnické dokumenty a další obdobné dokumenty nefinančního charakteru.

Další pojmy