ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Komerční (obchodní) dokument

(Commercial document)

Faktury, přepravní dokumenty, vlastnické dokumenty a další obdobné dokumenty nefinančního charakteru.

Další pojmy