Komerční banka

(Commercial bank)

Podle zákona o bankách (z. č. 21/1992 Sb., přijatý 21.12.1991) se za banku považuje akciová společnost přijímající vklady od veřejnosti a poskytující úvěry, která pro tyto účely dostala povolení (licenci) působit jako banka. Banky získávají volné zdroje od ekonomických subjektů – ty je ukládají u bank na různé druhy depozit (např. vklady na požádání, termínované vklady, úsporné vklady), nebo za ně nakupují bankou emitované dluhové cenné papíry (např. dluhové, depozitní úsporné a jiné cenné papíry a certifikáty/CD); banky rovněž získávají úvěry od jiných bank. Těmito zdroji doplňují svůj vlastní kapitál. Banka poté tyto zdroje alokuje (rozděluje): poskytuje půjčky/úvěry svým klientům, nakupuje dluhové a majetkové cenné papíry, ukládá je u jiných bank atd.

Další pojmy