Komentář ke Zprávě o finanční stabilitě

Opět se potvrdilo, že bankovní sektor zůstává stabilní a kapitálově silný a zůstává tak velkou konkurenční předností české ekonomiky. Česká ekonomika zažívá dobré časy, banky na tom mají velkou zásluhu. Nízký podíl problémových pohledávek v bilanci bank svědčí o jejich odpovědném přístupu k řízení klientského rizika.

Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy od 1. 7 .2019 nemůže být až tak velkým překvapením, ČNB již delší dobu signalizovala, že není spokojena s úvěrovou dynamikou v bankovním sektoru, zejména ve financování hypoték, a že by sazba této rezervy mohla být stanovena výše.

Nelze popřít, že i když kapitálová situace bank je v současnosti komfortní, toto opatření může vést k ochlazení budoucí úvěrové aktivity, respektive ke snížení jejího růstu v bankovním sektoru jako celku při nejednotné míře dopadu na jednotlivé banky.

Pokud jde o doporučené nastavení indikátorů ČNB pro DTI a DSTI, jde o jiné hodnoty ukazatelů, než trh všeobecně očekával, tedy o hodnoty mírně vyšší. Zřejmě se v tom odráží skutečnost, že trh hypoték vykazuje již po určitou dobu známky ochlazení. Lze očekávat, že dopad na dostupnost úvěrů pro domácností bude mírnější, než se očekávalo, pokud by bývaly byly stanoveny hodnoty DTI (8x) a DSTI (40 %).

ČBA provede konkrétní propočty dopadů takto nastavených ukazatelů a výsledky propočtů zveřejní. Nastavení volnějších hodnot indikátorů DTI a DSTI je dobrým vkladem pro nadcházející diskusi o zákonném zmocnění pro ČNB stanovovat tyto ukazatele administrativně.

Pavel Štěpánek

Pavel Štěpánek je výkonným ředitelem ČBA. Vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době také přednáší. Od roku 1981 působil na ministerstvu financí, kde vykonával řadu funkcí a byl jmenovám náměstkem ministra financí pro problematiku finanční politiky, mezinárodních vztahů, kapitálového trhu a privatizaci bank. Krátce také působil jako člen dozorčí rady Poštovní banky, člen prezidia Fundu národního majetu a asistent generálního ředitele České spořitelny. V roce 1999 byl prezidentem republiky jmenovám členem bankovní rady České národní banky. Po odchodu do roku 2006 pracoval jako náměstek výkonného ředitele ČBA.