Komentář ČBA ke Zprávě o finanční stabilitě ČNB

Český bankovní systém potvrdil svou kapitálovou sílu a celkovou stabilitu v zátěžových testech, které periodicky provádí ČNB. I nadále patří v celoevropském srovnání k vysoce nadprůměrně kapitalizovaným, což by platilo i podle alternativního, nepříznivého scénáře. Z pohledu ČBA se nejedná o překvapení, již od konce říjnového moratoria jsme získávali jistotu, že kvalita portfolia úvěrů zůstala na velmi solidní úrovni. Podíl „špatných úvěrů“ (tzv. stupeň 3) po skončení moratoria dosáhl jen 2,6 %, a v případě rychle rostoucího objemu hypoték jsou nevýkonné úvěry u hypoték nadále pod hladinou 1 %.

Navýšením proticyklické kapitálové rezervy o půl p.b. (na 1 % s účinností od července příštího roku) ponechává ČNB prostor reagovat v mezidobí na případný negativní vývoj, a zároveň signalizuje návrat k normálu.

S povděkem lze kvitovat skutečnost, že ČNB v oblasti hypoték nezměnila svoje doporučení, a nadále bude případy uvolnění úvěrových standardů řešit v rámci individuální dohlídky jednotlivých bankovních domů. Poměrový ukazatel LTV tedy zůstal na hodnotě 90 %, což představuje spoluúčast žadatele o hypotéku ve výši 10 %. Faktorem, který nyní může omezit poptávku po hypotečních úvěrech jsou úrokové sazby. Pokud by došlo k jejich rychlejšímu růstu na trhu, popřípadě by sama ČNB své úrokové sazby zvedla, pak by bezpochyby došlo k oslabení poptávky po hypotečních úvěrech.