Komentář ČBA ke schválení novely o distribuci pojištění a zajištění Senátem

Období pro provedení odborné zkoušky z pojištění se prodlužuje. Prodejci, zprostředkovatelé, ale i další si mohou oddychnout

 

Senát dnes schválil poslaneckou novelu zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, která přináší úlevu celému finančnímu trhu, nejen pojišťovacím zprostředkovatelům jako takovým, ale i zaměstnavatelům a mnoha pracovníkům, kteří pojišťovací produkty nabízejí jako součást nebo doplněk své hlavní činnosti. Novela totiž přináší prodloužení tzv. přechodného období pro provedení zkoušky prodejců či zprostředkovatelů pojištění z odborné způsobilosti, a to do května 2021.

Stejně jako již dříve pro ostatní sektory (spotřebitelské úvěry, investice a penze) i pro pojištění jsou od konce roku 2018 zavedeny povinné zkoušky odborné způsobilosti, které mají jednotný formát a mohly být skládány jen u instituce akreditované Českou národní bankou. Dvouleté období, během kterého měly být dle zákona přezkoušeny desetitisíce pracovníků, skončilo 30. listopadu. Navíc bylo prakticky zkráceno o prvních 9 měsíců, kdy ještě nebyly vydány zkouškové otázky a potřebné metodické pokyny. Zkoušky nebylo možné vzhledem k pandemii koronaviru provádět ani během letošního jara.

ČBA, jakožto osoba akreditovaná k provádění zkoušek odborné způsobilosti, se již v té době snažila přesvědčit regulátory o potřebě vytvořit dostatečný časový prostor pro uskutečnění zkoušek z pojištění, ale zároveň zvážit alternativy prezenčního provádění zkoušek, a to nejen pro pojištění, ale i pro další sektory na finančním trhu. Tou může být například online forma zkoušení.

Ani k jednomu bohužel nedošlo, a proto se prodejci a zprostředkovatelé, jakožto, pokud jsou zaměstnáni, i jejich zaměstnavatelé, kteří odpovídají za to, že tito jejich zaměstnanci odbornou zkouškou disponuji, se nyní ocitli pod velkým tlakem, neboť jim zákon ve své původní podobě ukládá povinnost projít zkouškou do konce tohoto roku. Provádění zkoušek je totiž sice od 23. listopadu umožněno, ale probíhá vzhledem k opatřením vlády v tak omezeném počtu účastníků, že namísto tisíců přezkoušených do konce roku se pohybujeme jen v maximálně stovkách. Pokud by nyní nebylo přistoupeno k nějakému řešení, ocitlo by se na trhu mnoho prodejců a zprostředkovatelů, kteří by fakticky nemohli vykonávat svou pracovní činnost. Proto velmi oceňujeme, že v této náročné situaci získala tato novela okamžitou podporu, jak poslanců, tak senátorů a prošla schválením v obou komorách Parlamentu ČR v takto krátkém čase. Nemáme pochyb o tom, že k vyhlášení ve Sbírce zákonů dojde do konce tohoto roku.

Za zmínku určitě stojí, že ČNB, vykonávající dohled nad finančním trhem a tedy i nad plněním požadavků na odbornost prodejců a zprostředkovatelů na finančním trhu, v minulém týdnu vydala stanovisko avizující „shovívavost“ ve vztahu k povinnosti mít odbornou zkoušku, a to do konce legislativního procesu výše uvedené novely. Za ještě podstatnější považujeme podporu Ministerstva financí při hledání řešení pro všechny sektory. Tím je distanční provádění zkoušek, které je v tuto chvíli i díky vstřícnosti obou institucí, již opravdu nablízku. V ČBA věříme, že první termíny bychom mohli oznámit již příští týden.