Komentář ČBA k vývoji vkladů, úvěrů a nev. úvěrů za listopad 2021

Vklady obyvatel stouply jen nepatrně, úvěry rostly mnohem rychleji, hlavně na bydlení

 

Vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně, překonaly již v srpnu loňského roku magickou hranici tří bilionů korun, v září stouply o dalších 10,592 miliardy korun, ale v říjnu a v listopadu trend výrazně oslabil. Se vzestupem depozit o pouhých 414,7 milionů korun kontrastuje podstatně čilejší poptávka po úvěrech.

Ze statistik sestavovaných Českou národní bankou (ČNB) vyplývá, že úvěry obyvatelstvu, zejména díky pokračující poptávce po hypotékách, stouply o solidních 18,5 miliardy. Výsledné saldo tak již několik měsíců v řadě klesá, v říjnu klesl rozdíl mezi vklady a úvěry obyvatelstva těsně pod 1,1 bilionu korun, a v listopadu dosáhl necelých 1,082 bilionu Kč.

Živnostníci nepatrně zvýšili čerpání úvěrů, jejich vklady klesly o 761,3 milionů korun, ale i tak mají na vkladech o 125,6 miliardy korun více, než kolik si od bank vypůjčili. Převis vkladů nad úvěry je však nejvyšší za posledních zhruba dvacet let.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Domácnosti – živnosti

Domácnosti – obyvatelstvo

vklady

úvěry

saldo

vklady

úvěry

saldo

30.11.2021

1 730 93,1

47 495,4

125 597,7

3 012 973,2

1 931 330,3

1 081 642,9

31.12.2020

166 283,6

47 008,1

119 275,5

2 822 763,1

1 763 145,2

1 059 618,1

29.02.2020

146 902,1

45 608,7

101 293,4

2 558 237,8

1 663 888,8

894 348,8

 

 

Vklady firem stouply za měsíc listopad o vysokých 34 miliard, úvěry rostly pomaleji než inflace

 

V listopadu meziměsíčně výrazně oslabilo čerpání podnikových úvěrů, na plus 2,5 miliardy, ale překvapivě výrazně narostl objem firemní hotovosti na účtech v bankách o 34 miliard, a saldo vůči bankám na 116,447 miliardy korun oproti říjnovým 84,865 miliardy korun.

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Zatímco u obyvatel je převis úspor nad půjčkami základní charakteristikou českého bankovnictví od nepaměti, a živnostníci jsou v „netto pozici“ od přelomu tisíciletí, u firem se objevil tenhle fenomén až v průběhu pandemie, poprvé v červenci 2020. V české ekonomice máme co dělat s „averzí na riziko“ – opatrnost v přijímání finančních závazků je sice ctnost, ale odvrácenou stranou téže mince je pomalý ekonomický růst. Ukazuje se, jak moc nám ve skutečnosti chybí kapitálový trh, který by podpořil nové podnikatelské nápady a projekty, jimž na jedné straně chybí zajištění a historie, ale za cenu vyššího rizika s sebou přinášejí dynamičtější inovace a rychlejší strukturální změnu.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

vklady

úvěry

saldo

30.11.2021

1 323 586

1 207 139

116 447

31.12.2020

1 217 934

1 123 034

94 900

29.02.2020

1 098 811

1 124 189

-25 378

 

 

Hypotéky mají historicky nejnižší procento selhání. Zatím


Navzdory poruchám v dodavatelském řetězci, prudkému nárůstu cen energií a dalších vstupů včetně mezd, a návratu další vlny covidu 19 (což je kombinace, již nikdo v novodobé historii ČR nepamatuje), se podíl firemních nevýkonných úvěrů v listopadu dále snižoval, a poklesnul i meziměsíčně, na 3,87 %. To je hluboko pod 9 % z prosince 2010.

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky a je otázkou, kam se bude, vzhledem k souběhu negativních faktorů, posouvat v nadcházejících měsících. Jak v případě úvěrů obyvatelstvu, tak u firem jsou však nevýkonné expozice na podstatně nižší úrovni než například po světové finanční krizi na počátku minulého desetiletí.

Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů dokonce klesl na historické minimum za dvacet let. Listopadová statistika potvrzuje, že podíl nevýkonných úvěrů jak u firemních půjček, tak v případě úvěrů obyvatelstvu patří v celoevropském srovnání k nejnižším v Evropě.

Vývoj nevýkonných úvěrů

 

Listopad 2011

Listopad 2020

Říjen 2021

Listopad 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

11,84 %

4,76 %

4,93 %

4,77 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

3,16 %

0,86 %

0,79 %

0,76 %

Podniky

8,13 %

3,83 %

3,94 %

3,87 %

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.