Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za srpen 2021

Vklady obyvatel překonaly hranici tří bilionů

 

V našem dubnovém komentáři jsme psali, že je jen otázkou času, kdy vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně, překonají hranici tří bilionů korun. V červenci chybělo pouhých 9 miliard korun, a z Bankovní statistiky ČNB za srpen jednoznačně vyplývá, že avizovaná meta byla, při meziměsíčním navýšení vkladů obyvatelstva o 9,3 miliardy, nejen dosažena, ale o 394 milionů korun i nepatrně překonána. Není třeba zdůrazňovat, že úspory jsou v populaci rozloženy velmi nerovnoměrně.

Úvěry obyvatelstvu rostou zejména díky čilé poptávce po hypotékách. Celkově půjčky meziměsíčně stouply o 18,7 miliardy korun, tedy dvojnásobně rychleji než vklady. Saldo tak meziměsíčně kleslo z 1,133 bilionu korun na 1,123 bilionu korun.

Živnostníci, evidovaní ve statistikách jako separátní kategorie, v podstatě drželi svoje úvěry v bankách na nezměněné úrovni, ale opět výrazněji zvedli úložky o 2,4 miliardy korun, což se promítlo i do nárůstu salda na 137,6 miliardy korun, jež bylo poprvé zaznamenáno před dvaceti lety a v podstatě kontinuálně roste.

Oživení ekonomiky se pozná na výrazném růstu poptávky firem po úvěrech, a naopak snižování hotovosti na účtech v bankách, neboť investiční projekty nabízejí podstatně lepší zhodnocení finančních prostředků. Od jara však přicházejí dost smíšené signály. V srpnu například firemní úvěry na provozní účely a investice stouply o 12,3 miliardy korun, což je solidní, ale zároveň na vkladových účtech přibylo 17,6 miliardy korun a kladné podnikové saldo tak v srpnu stouplo ze 115,1 na 120,3 miliardy korun. Přitom samotná existence kladného salda, kdy firmy mají v bankách více prostředků uloženo, než si na úvěrech vzaly, je nový fenomén, který se poprvé za existenci novodobé ČR objevil loni v červenci.

Nadále příznivý je vývoj u nevýkonných úvěrů, byť se značnými rozdíly mezi jednotlivými obory. Podíl nevýkonných podnikových úvěrů stagnuje již tři měsíce za sebou na hladině 4,2 %, což je hluboko pod 9 % z prosince 2010, a podstatně méně, než se před rokem touto dobou očekávalo. Ještě podstatně lepší je platební morálka u domácností s hypotékou, kde je podíl nevýkonných úvěrů 0,85 %, což je nejméně v letošním roce a na dohled historických minim (0,8 %). Kvalita portfolií v Česku působících bank tak potvrdila, že patří nadále mezi nejlepší v Evropě.

 

 Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

vklady

úvěry

saldo

31.08.2021

1 276 974,6

1 156 595,8

120 378,8

31.12.2020

1 217 934,1

1 123 033,9

94 900,2

29.02.2020

1 098 810,8

1 124 188,7

-25 377,9

 

Období

Domácnosti – živnosti

Domácnosti – obyvatelstvo

vklady

úvěry

saldo

vklady

úvěry

saldo

31.08.2021

 184 849,9

47 279,4

137 570,5

3 000 394,6

1 876 642,3

1 123 752,3

31.12.2020

166 283,6

47 008,1

119 275,5

2 822 763,1

1 763 145,2

1 059 618,1

29.02.2020

146 902,1

45 608,7

101 293,4

2 558 237,8

1 663 888,8

894 348,8

 (Zdroj: ČNB)

  * Grafy vývoje vkladů a úvěrů včetně tabulek jsou součástí přílohy.

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.