Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za leden 2021

Vklady obyvatel pořád rostou, firmy a živnostníci už začali sahat do rezerv

 

V lednu 2021 kladné saldo ve prospěch firemních vkladů oproti čerpaným úvěrům pokleslo z prosincových necelých 95 miliard korun na 88 miliard. Vyplývá ze statistik České národní banky (ČNB). Ještě před rokem však byly firmy vůči bankám dlužníky, tak jako desítky let předtím. Od začátku loňského roku se jejich pozice vůči bankám otočila o bezmála 130 miliard korun, což svědčí o obrovské snaze většiny firem vytvářet finanční rezervy, omezovat výdaje a nezadlužovat se.

Přestože banky meziročně zvýšily objem úvěrů poskytovaných domácnostem o téměř 7 %, především díky pokračujícímu zájmu o hypotéky, úvěrování firem v podstatě stagnuje a v případě živnostníků objem poskytovaných úvěrů klesá.

Míra nejistoty v české ekonomice je skutečně vysoká. Svědčí o tom i fakt, že firmy, živnosti a domácnosti dokázaly zvednout své vklady o 12–14 procentních bodů, tedy ve všech případech nepoměrně rychleji, než rostly jejich nominální příjmy. Toto velmi obezřetné chování, které silně ovlivňuje hospodářský vývoj zejména prostřednictvím omezování investičních, ale i provozních výdajů, ovšem naráží na dlouho předvídanou bariéru. Leckde již není z čeho šetřit. V oborech, které trpí opakovanou uzávěrou provozu, již příliš dlouho klesají tržby rychleji než jejich schopnost omezovat výdaje. I suchý hadr se sice dá vyždímat, ale nedostanete z něj ani kapku.

Vždyť mnohé obory zažívají zastavení provozu již potřetí během roku, a nehledě na nejrůznější formy podpor nešlo a nejde u nich výpadek tržeb nijak vykompenzovat.

 

 Vývoj úvěrů a vkladů dle sektorového hlediska (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

vklady

úvěry

saldo

31.01.2021

1 215 519,2

1 127 555

87 964,2

31.12.2020

1 217 934,1

1 123 034

94 900,1

29.02.2020

1 098 810,8

1 124 189

-25 378,2

31.01.2020

1 083 821,9

1 125 053

-41 231,1

 

Období

Domácnosti – živnosti

Domácnosti – obyvatelstvo

vklady

úvěry

saldo

vklady

úvěry

saldo

31.01.2021

165 562,7

44 979,4

120 583,3

2 864 976,3

1 769 091

1 095 885,3

31.12.2020

166 283,6

47 008,1

119 275,5

2 822 763,1

1 763 145

1 059 618,1

29.02.2020

146 902,1

45 608,7

101 293,4

2 558 237,8

1 663 889

894 348,8

31.01.2020

144 818,8

45 630,4

99 188,4

2 541 440

1 656 360

885 080

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

 

Pohostinství, stravování a ubytování

V opakovaně uzavíraných oborech roste finanční napětí. Nejvíce patrné je v ubytovacích službách, stravování a pohostinství. Jejich hotovost uložená v bankách meziročně klesla o téměř 14 procentních bodů, naopak o více než 14 bodů vzrostlo jejich čerpání bankovních úvěrů, podpořených záručními programy. Čerpání překlenovacího úvěru, který pomáhá vyhladit dočasný výpadek tržeb, je znakem dobře fungujícího vztahu mezi bankou a dlužníkem a dobře fungujícího bankovního sektoru obecně. Banky sice zvyšují objem půjček, ale v zásadě nemohou bez záruk třetí osoby půjčovat těm, kteří nemají čím ručit, jsou v pronájmu a byznys jim stojí. A nevíme, jak dlouho ještě stát bude, jakkoli nezaviněně. Kdo jiný by se měl zaručit než ten, kdo uzávěru způsobil?

 

Zpracovatelský průmysl

Doposud se velmi držel zpracovatelský průmysl, který má stále vůči bankám kladnou čistou věřitelskou pozici, ale je otázkou, co mu způsobí tvrdý březnový lockdown. To se teprve ukáže.

 

Grafy naleznete v komentáři.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.