E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za červenec 2021

V našem komentáři za duben jsme psali, že je jen otázkou času, kdy vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně, překonají hranici tří bilionů korun. Bankovní statistiky ČNB ukazují, že červenec překonal součet předchozích dvou měsíců s výraznou rezervou, neboť vklady meziměsíčně stouply o nečekaných 19,2 miliardy korun (na 2,991 bilionu korun). To je daleko nad květnovým nárůstem o necelých 6 miliard korun, natož pak červnovým nárůstem o 3,6 miliardy korun. K překonání tří bilionů tak možná již došlo, pouze na to nemáme statistické potvrzení od ČNB. V červenci totiž k této metě zbývalo necelých 9 miliard. Není třeba zdůrazňovat, že úspory jsou v populaci rozloženy velmi nerovnoměrně.

Úvěry obyvatelstvu zejména díky neutuchajícímu zájmu o hypotéky rostou také, ale saldo mezi vklady a úvěry meziměsíčně stouplo o necelé tři miliardy korun na 1,133 bilionu korun.

Živnostníci, evidovaní ve statistikách jako separátní kategorie, si začali o trochu více půjčovat. Ale po mnoha měsících dost výrazně, o 2,5 miliardy korun, poklesly jejich úložky, a mírně se tak snížilo i jejich dvacet let trvající kladné saldo mezi vklady a úvěry.

Jasným potvrzením konjunktury by byly výrazně rostoucí firemní úvěry na provozní účely a investice, a nižší hromadění hotovosti na účtech. Vklady však stouply o 7,261 miliardy korun, a k oživení o 10,576 miliardy došlo i v případě podnikových úvěrů. Výsledné kladné podnikové saldo v červenci tak pokleslo o 3,3 miliardy na 115 miliard korun. Připomeňme jen, že samotná existence kladného salda, kdy firmy mají v bankách více prostředků uloženo, než si na úvěrech vzaly, je nový fenomén, který se poprvé za existenci novodobé ČR objevil loni v červenci.

Co dělá ekonomům velkou radost, je příznivý vývoj u nevýkonných úvěrů, byť se značnými rozdíly mezi jednotlivými obory. Podíl nevýkonných podnikových úvěrů dosahoval v červenci 4,2 %, což je hluboko pod 9 % z prosince 2010, a podstatně méně, než se před rokem touto dobou očekávalo. V případě domácností platí totéž, ovšem na podstatně nižší hladině. V případě hypoték pak ty nevýkonné nepředstavují víc než 0,87 %, což je na dohled historických minim (0,8 %). Kvalita portfolií v Česku působících bank tak potvrdila, že patří nadále mezi nejlepší v Evropě.

 

 Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

vklady

úvěry

saldo

31.07.2021

1 259 411,9

1 144 254,5

115 157,4

31.12.2020

1 217 934,1

1 123 033,9

94 900,2

29.02.2020

1 098 810,8

1 124 188,7

-25 377,9

 

Období

Domácnosti – živnosti

Domácnosti – obyvatelstvo

vklady

úvěry

saldo

vklady

úvěry

saldo

31.07.2021

182 419,6

47 232,9

135 186,7

2 991 064,1

1 857 956,4

1 133 107,7

31.12.2020

166 283,6

47 008,1

119 275,5

2 822 763,1

1 763 145,2

1 059 618,1

29.02.2020

146 902,1

45 608,7

101 293,4

2 558 237,8

1 663 888,8

894 348,8

(Zdroj: ČNB)

 

Grafy vývoje vkladů a úvěrů včetně tabulek jsou součástí přílohy.

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.