Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za březen 2021

Vklady obyvatel pořád rostou, u firem mírně klesají

 

Firemní vklady v korunách i cizí měně dosáhly ke konci března 1,235 bilionu korun oproti čerpaným úvěrům ve výši 1,136 bilionu korun. Kladné saldo ve prospěch firemních vkladů tak mírně kleslo z rekordních 107,4 mld. korun v únoru na březnových necelých 99 mld. korun (viz tabulka níže). Je však stále na historicky druhé nejvyšší úrovni. Vyplývá to z bankovní statistiky České národní banky (ČNB). Tento převis tak přestává být u firem čímsi výjimečným. Poprvé se objevil loni v červenci, předtím po celou dobu od listopadu 1989 byly podniky vůči bankám tradičně dlužníky, s mnohem nižším poměrem vkladů k úvěrům.

Vklady domácností dosáhly ke konci března 2,922 bilionu korun, což je za měsíc vzestup o bezmála 23 mld. korun, ale od začátku roku o 100 mld. korun, a meziročně o 333,5 mld. korun. Depozita živností vzrostla ke konci března meziměsíčně o více než tři miliardy korun na 175,3 miliardy, což představuje meziročně skoro pětinový nárůst.

Úspory domácností byly daleko vyšší než úvěry od bank, depozita historicky směřovala prostřednictvím bank k podnikům, jež čerpaly úvěry. Převis vkladů nad úvěry u živností není nic neobvyklého, neboť trvá již déle než dvacet let.

A kam tyto „přebytky“ putují? K vládě, která financuje schodek prostřednictvím vládních cenných papírů, nakupovaných bankami. Ty jich mají podle zprávy Ministerstva financí o držitelích státních dluhopisů ke konci března za více než 815 miliard Státní dluhopisy podle typu držitele za březen 2021–2021 – Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz), kdežto domácnosti jich drží napřímo pouze za 27 miliard korun, a nefinanční podniky ještě méně.

V opakovaně uzavíraných oborech, postižených opatřeními proti Covidu-19 zjevně roste finanční napětí. Nejvíce patrné je to v ubytovacích službách, kde od posledního měsíce „před Covidem“, tedy únorem 2020, poklesla depozita o více než třetinu, zároveň stouplo čerpání úvěrů (část z nich mohla být převedena na vkladové účty). Pozoruhodný je vývoj v dalším oboru trpícím rozsáhlými provozními omezeními, tedy pohostinství a stravovací služby, kde však depozita i úvěry meziročně stouply. Z bankovních statistik však bohužel nelze vyčíst, zda a jakou roli sehrávají v této oblasti vládní podpory a kompenzační programy, případně vysoký podíl hotovostních transakcí.

 

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

ObdobíNefinanční podniky
vkladyúvěrysaldo
31.03.20211 234 664,41 136 32398 341,4
31.12.20201 217 934,11 123 033,994 900,2
29.02.20201 098 810,81 124 188,7-25 377,9

 

ObdobíDomácnosti – živnostiDomácnosti – obyvatelstvo
vkladyúvěrysaldovkladyúvěrysaldo
31.03.2021175 279,746 671,5128 608,22 922 254,81 792 109,51 130 145,3
31.12.2020166 283,647 008,1119 275,52 822 763,11 763 145,21 059 617,9
29.02.2020146 902,145 608,7101 293,42 558 237,81 663 888,8894 349

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

 

Vývoj vkladů a úvěrů v čase naleznete v přiloženém souboru.

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.