Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za únor 2021

Vklady obyvatel, firem i živnostníků meziměsíčně vzrostly

 

V únoru 2021 kladné saldo ve prospěch firemních vkladů oproti čerpaným úvěrům stouplo z lednových 88 miliard korun na 107,4 miliardy. Poprvé se tento převis „objevil“ loni v červenci. Předtím byly firmy vůči bankám dlužníky, a to po celou dobu od listopadu 1989. Meziročně se pozice vůči bankám otočila o 132 miliard korun, což potvrzuje pokračování snahy většiny firem vytvářet finanční rezervy, omezovat výdaje a nezadlužovat se. Meziroční srovnání je zajímavé proto, že loňský únor byl posledním měsícem před vypuknutím epidemie v ČR. Právě proto je používán, podobně jako v řadě jiných evropských zemí, jako „benchmark“ – srovnávací základna, s níž se poměřuje vývoj „před“ a „po“.

Přestože banky meziročně zvýšily objem úvěrů poskytovaných domácnostem o téměř 7 %, především díky pokračujícímu zájmu o hypotéky, úvěrování firem v podstatě stagnuje a v případě živnostníků objem poskytovaných úvěrů stoupl o necelá dvě procenta.

Firmy, živnosti i domácnosti zvedly meziročně své vklady o 13 až 16 procent. Tedy ve všech případech nepoměrně rychleji, než rostly jejich nominální příjmy, což potvrzuje trend k velmi obezřetnému hospodaření.

V opakovaně uzavíraných oborech zjevně roste finanční napětí. Nejvíce patrné je to v ubytovacích službách, kde meziroční pokles bankovních depozit dosáhl v únoru vysokých 30 %. Ale pro vyhodnocení toho, co s ekonomikou udělalo další zpřísnění uzávěry v březnu a nové kompenzační programy, mezitím rovněž schválené vládou, budou k dispozici podklady a data až za měsíc.

 

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

vklady

úvěry

saldo

28 02.2021

1 240 576,1

1 133 164

107 411,7

31.12.2020

1 217 934,1

1 123 034

94 900,1

29.02.2020

1 098 810,8

1 124 189

-25 378,2

 

Období

Domácnosti – živnosti

Domácnosti – obyvatelstvo

vklady

úvěry

saldo

vklady

úvěry

saldo

28. 02. 2021

171 294,5

46 421,7

124 872,8

2 899 443,8

1 777 954

1 121 489

31.12.2020

166 283,6

47 008,1

119 275,5

2 822 763,1

1 763 145

1 059 618,1

29.02.2020

146 902,1

45 608,7

101 293,4

2 558 237,8

1 663 889

894 348,8

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

 

Vývoj vkladů a úvěrů v čase naleznete v přiloženém souboru.

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.