Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za září 2021

Podle statistik České národní banky (ČNB) se v září podíl firemních nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti srpnu snížil o 0,22 procentního bodu na hladinu 4,02 %. U spotřebních úvěrů a hypoték, poskytnutých domácnostem rovněž evidujeme další mírný pokles.


srpen 2021září 2021
Domácnosti, spotřební úvěry5,29 %5,17 %
Domácnosti, hypoteční úvěry0,85 %0,81 %
Podniky4,24 %4,02 %

Zdroj: statistika ČNB


Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky.

V meziročním srovnání je podíl nevýkonných úvěrů jak v případě firemních půjček, tak spotřebitelských úvěrů přibližně o jeden procentní bod vyšší než byl před rokem, ale snižuje se. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů pak meziročně nepatrně poklesl a s 0,81 % je prakticky na úrovni historického minima – k vyrovnání rekordu chybí pouze 0,01 procentního bodu.

Zářijová statistika potvrzuje, že podíl nevýkonných úvěrů jak u firemních půjček, tak v případě úvěrů obyvatelstvu patří v celoevropském srovnání k nejnižším v Evropě.

Je otázkou, zda následující měsíce nepřinesou obrat v doposud příznivém trendu, kde například na domácnosti s napjatými rozpočty může dolehnout pád dodavatelů energií v situaci skokového vzestupu cen. Obdobně se mohou do kvality úvěrového portfolia propsat pokračující problémy s dodávkami materiálů, odstávky v automobilovém průmyslu, ale též pokračující problémy v řadě oborů služeb závislých na zahraničních turistice.

To nelze vyloučit, ale je zapotřebí vnímat kontext: jak v případě úvěrů obyvatelstvu, tak u firem jsou nevýkonné expozice stále hluboko pod úrovní, jíž dosáhly po světové finanční krizi. Kupříkladu podíl nevýkonných úvěrů u podniků je ani ne poloviční oproti hladině, na níž se pohyboval před deseti lety.

 

Meziroční srovnání

 září 2011září 2020září 2021
Domácnosti, spotřební úvěry12,21 %4,10 %5,17 %
Domácnosti, hypoteční úvěry3,26 %0,82 %0,81 %
Podniky8,50 %3,25 %4,02 %

Zdroj: statistika ČNB

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.