E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za únor 2021

V únoru se podíl nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů nepatrně zvětšil u spotřebních úvěrů o 0,2 procentních bodů. Hypoteční úvěry zůstaly na stejné úrovni. Totéž platí i pro firemní úvěry.

 Srovnání nevýkonných úvěrů vychází takto:

 

leden 2021

únor 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

5,23 %

5,43 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,90 %

0,91 %

Podniky

4,20 %

4,23 %

 Zdroj: statistika ČNB


Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Nevýkonné úvěry vykázaly v únoru malé zhoršení oproti lednu, a to v kategorii spotřebních úvěrů. Hypoteční úvěry zůstaly na stejné úrovni. A totéž platí i pro firemní úvěry. Hodnoty ve všech třech kategoriích úvěrů zůstávají na historicky nízkých úrovních. Pokud by tato úroveň zůstala zachována, bude to pro banky dobrá zpráva. V loňském roce vytvořily masivní opravné položky k nevýkonným úvěrům. Pokud nedojde k dalšímu zhoršení, budou banky tyto oprávky zase rozpouštět. Na to je ještě brzy, ale situaci hodnotím jako dobrou.“

 

Meziroční srovnání

 

únor 2020

únor 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

4,00 %

5,43 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,91 %

0,91 %

Podniky

3,13 %

4,23 %

Zdroj: statistika ČNB

 

Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Pokud srovnáme únor 2020 a únor 2021, došlo s výjimkou hypotečních úvěrů k navýšení nevýkonných úvěrů o něco přes 1 procentní bod. Po roce pandemie a po ukončení plošného odkladu v říjnu 2020 je to dobrá zpráva. Očekávání byla horší. Teď bude záležet na tom, co udělá ukončení vládních pomocí a jak se bude vyvíjet nezaměstnanost. Ta je zatím stále nízká a signály rychlého zhoršení nejsou.“

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.