E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za srpen 2021

Podle statistik České národní banky (ČNB) se v srpnu podíl firemních nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti červenci nezměnil a zůstal na hladině 4,24 %. U spotřebních úvěrů a hypoték, poskytnutých domácnostem nadále evidujeme velmi mírný pokles.

 

červenec 2021

srpen 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

5,32 %

5,29 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,87 %

0,85 %

Podniky

4,24 %

4,24 %

Zdroj: statistika ČNB


Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky, a ten je o poznání lepší, než se před rokem ekonomové na prahu druhé vlny pandemie obávali. Stabilně velmi dobrá je kondice hypotečního portfolia. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů je s 0,85 % velmi blízko historického minima – k vyrovnání rekordu chybí pouze 0,05 procentního bodu.

V meziročním srovnání je sice podíl nevýkonných úvěrů jak v případě firemních půjček, tak spotřebitelských úvěrů přibližně o jeden procentní bod vyšší než byl před rokem, ale v obou případech je podíl stále hluboko pod úrovní, jíž dosáhly po světové finanční krizi. Kupříkladu podíl nevýkonných úvěrů u podniků je poloviční oproti hladině, na níž se pohyboval v létě před deseti lety.

Srpnová statistika potvrzuje několikaměsíční trend poklesu podílu nevýkonných úvěrů poskytnutých domácnostem, v případě firem pak stabilizaci na úrovni pohybující se v rozmezí 4,2 až 4,3 %. Podíl nevýkonných úvěrů tak patří v celoevropském srovnání k nejnižším v Evropě.

 

Meziroční srovnání

 

srpen 2020

srpen 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

4,15 %

5,29 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,84 %

0,85 %

Podniky

3,12 %

4,24 %

Zdroj: statistika ČNB

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.