E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za prosinec 2020

V prosinci se podíl tzv. nevýkonných úvěrů (po splatnosti) na celkové sumě úvěrů o něco zvětšil. Podívejme se na srovnání níže, které je důležité zejména proto, že v říjnu byly ukončeny plošné odklady. Dalo se předpokládat, že po jejich ukončení k určitému zhoršení dojde.

Srovnání listopadu 2020 a prosince 2020 vychází takto:

 

říjen

listopad

prosinec

Domácnosti, spotřební úvěry 

4,17 %

4,76 %

5,08 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,80 %

0,86 %

0,88 %

Podniky

3,46 %

3,83 %

4,15 %

 Zdroj: statistika ČNB


Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA:

„Zhoršení v kategorii nevýkonných úvěrů po ukončení plošného odkladu k 31.10.2020 bylo očekávatelné. Bez plošného odkladu by se nevýkonné úvěry začaly zhoršovat už daleko dříve. Plošný odklad tedy znamenal jenom odsunutí individuálních řešení, které považuji za efektivnější.“

 

Zajímavé je ještě srovnání s hodnotami před rokem:

 

prosinec 2019

prosinec 2020

Domácnosti, spotřební úvěry

3,99 %

5,08 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,92 %

0,88 %

Podniky

3,20 %

4,15 %

 Zdroj: statistika ČNB

 
Vladimír Staňura, hlavní poradce ČBA:

„Přes nepatrné zhoršení v nevýkonných úvěrech u hypoték v posledních dvou měsících loňského roku je až neuvěřitelné, že se ve skutečnosti tento parametr za celý rok 2020 zlepšil. Přál bych si, aby tyto historicky nízké hodnoty pokračovaly.“

Z grafu níže je vidět, že zhoršení nevýkonných úvěrů, viděno očima 6. leté křivky, není žádné drama. Dá se očekávat další zhoršení po ukončení vládních kovidových podpor. Důležité bude, jak se bude vyvíjet nezaměstnanost. Tady platí přímá úměra. Vyšší nezaměstnanost = vyšší objemy nevýkonných úvěrů.

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.