Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za leden 2021

V lednu se podíl tzv. nevýkonných úvěrů (tedy těch po splatnosti) na celkové sumě úvěrů o něco zvětšil. Podívejme se na srovnání níže, které je důležité zejména proto, že v říjnu byly ukončeny plošné odklady. 

Srovnání nevýkonných úvěrů za říjen 2020 až leden 2021 vychází takto:

 

říjen

listopad

prosinec

leden 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

4,17 %

4,76 %

5,08 %

5,23 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,80 %

0,86 %

0,88 %

0,90 %

Podniky

3,46 %

3,83 %

4,15 %

4,20 %

Zdroj: statistika ČNB

 

 Komentář Vladimíra Staňury:

„Nevýkonné úvěry vykázaly od října 2020 jisté zhoršení. To bylo po ukončení plošného odkladu očekávatelné a neodvratné. Ve srovnání s historickými hodnotami jsme v tuto chvíli stále na velmi nízkých úrovních. Tyto nízké hodnoty budou mít tendenci se zvyšovat zejména v souvislosti s rostoucí nezaměstnaností. Ta se naštěstí drží stále nízko kolem 4 %. Pokud nestoupne výrazně, je velmi pravděpodobné, že se výrazně nezhorší ani ukazatel nevýkonných úvěrů.“

 

 Zajímavé je ještě srovnání s hodnotami před rokem

 

leden 2020

leden 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

4,03 %

5,23 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,91 %

0,90 %

Podniky

3,12 %

4,20 %

Zdroj: statistika ČNB

 

Komentář Vladimíra Staňury:

„Pokud srovnáme leden 2020 a leden 2021, došlo, s výjimkou hypotečních úvěrů, k navýšení nevýkonných úvěrů o něco přes 1 procentní bod. To je velmi dobrý výsledek. Čekal jsem, že zhoršení bude větší. Teď bude důležité, jak si podniky i domácnosti povedou při ukončování vládních podpor. Pokud dojde k oživení ekonomiky počínaje 3. čtvrtletím, pak by se žádné drama dít nemělo.“

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.