Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za květen 2021

Dle statistik České národní banky (ČNB) se v květnu podíl nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti dubnu zlepšil u firemních úvěrů. U spotřebních úvěrů naopak lehce vzrostl. U hypotečních úvěrů zůstal na stejné úrovni.

 

duben 2021

květen 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

5,61 %

5,65 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,92 %

0,92 %

Podniky

4,32 %

4,25 %

Zdroj: ČNB

Komentář Vladimíra Staňury, poradce ČBA pro oblast financování bydlení:

„Vývoj nevýkonných úvěrů v květnu potvrdil zlepšující se tendenci u firemních úvěrů a po dubnu podíl nevýkonných úvěrů opět klesl. Pokud se tento trend potvrdí i v následujících měsících, bude to dobrá zpráva pro firmy i pro banky. Nevýkonné spotřební úvěry vykázaly lehce horší výsledek. Od září 2019 zatím podíl nevýkonných úvěrů stále stoupá. Nic dramatického to není, nicméně tendence zatím není příznivá. Hypoteční úvěry naopak setrvaly na jedné ze svých historicky nejnižších hodnot. My Češi si prostě střechu nad hlavou vzít nedáme.“

 

Meziroční srovnání

 

květen 2020

květen 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

4,21 %

5,65 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,88 %

0,92 %

Podniky

3,16 %

4,25 %

Zdroj: ČNB 

Komentář Vladimíra Staňury, poradce ČBA pro oblast financování bydlení:

„Podíl nevýkonných spotřebních úvěrů se z roku na rok zhoršil o 1,44 procentního bodu. U hypotečních úvěrů došlo k nepatrnému zhoršení 0,04 procentního bodu. Firmy zaznamenaly zhoršení o 1,09 procentního bodu. Situaci přes určité zhoršení stále hodnotím jako velmi dobrou. Některými experty a médii předpovídané dramatické zhoršení situace po ukončení plošného moratoria koncem října 2020 vůbec nenastalo. A nejspíš ani nenastane.“


Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.