E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za duben 2021

Dle statistik České národní banky (ČNB) se v dubnu podíl nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti březnu u firemních úvěrů a u hypotečních úvěrů o něco zmenšil. U spotřebních úvěrů naopak lehce vzrostl.


březen 2021duben 2021
Domácnostni, spotřební úvěry5,56 %5,61 %
Domácnosti, hypoteční úvěry0,93 %0,92 %
Podniky4,37 %4,32 %

 Zdroj: statistika ČNB

 

Komentář Vladimíra Staňury, poradce ČBA pro oblast financování bydlení:

„Vývoj nevýkonných úvěrů v dubnu zaznamenal zajímavé výsledky. U firemních úvěrů se od července 2020 podíl nevýkonných úvěrů, kdy byla zaznamenána nejnižší hodnota 3,12 %, neustále zvětšoval. Poprvé za 7 měsíců se tento trend změnil a v dubnu se situace zlepšila. Totéž platí i pro hypoteční úvěry. U nich podíl nevýkonných úvěrů rostl 5 měsíců v řadě a opět v dubnu se trend změnil k lepšímu. Sice nepatrně, ale zlepšil. Usuzovat v tuto chvíli na změnu trendu nelze. I když by to bylo hezké. Na to je příliš brzy a k tomu je zapotřebí sledovat vývoj několik měsíců za sebou. Pouze u spotřebních úvěrů došlo k dalšímu lehkému navýšení nevýkonných úvěrů. U nich tedy zatím žádná změna.“

 

Meziroční srovnání
 duben 2020duben 2021
Domácnostni, spotřební úvěry4,17 %5,61 %
Domácnosti, hypoteční úvěry0,90 %0,92 %
Podniky3,19 %4,32 %

 Zdroj: statistika ČNB

 

Komentář Vladimíra Staňury, poradce ČBA pro oblast financování bydlení:

„Meziroční srovnání nevýkonných úvěrů ukazuje zhoršení u spotřebních úvěrů o 1,44 procentního bodu a u firemních úvěrů o 1,13 procentního bodu. Je důležité k tomu poznamenat, že hodnoty nevýkonných úvěrů byly na konci r. 2019 a na začátku r. 2020 na svých historických minimech. Za sebe jsem očekával, že zhoršení během letošního roku bude razantnější, takže mám vlastně z výsledků radost. Ještě lepší situace je u hypotečních úvěrů. Za rok se nevýkonné hypoteční úvěry zhoršily o 0,02 % bodu, což je vzhledem k pandemii velmi potěšitelný výsledek.“

 

Nevýkonné úvěry jako podíl v % k sumě úvěrů k 30. 4. 2021 – červeně spotřební úvěry domácností, modře nefinanční podniky, žlutě hypoteční úvěry domácností (zdroj: ČNB)

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.