Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za červenec 2021

Podle statistik České národní banky (ČNB) se v červenci podíl nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti květnu u firemních úvěrů o 0,1 procentního bodu zlepšil. U spotřebních úvěrů a hypoték sleduje podobný trend, byť poklesy jsou méně výrazné.

 

červen 2021

červenec 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

5,38 %

5,32 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,89 %

0,87 %

Podniky

4,34 %

4,24 %

Zdroj: statistika ČNB

 

 

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky, a ten je o poznání lepší, než se před rokem ekonomové na prahu druhé vlny pandemie obávali. Stabilně velmi dobrá je kondice hypotečního portfolia. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů je s 0,87 % velmi blízko historického minima – k vyrovnání rekordu chybí pouze 0,07 procentního bodu.

V meziročním srovnání je sice podíl nevýkonných úvěrů jak v případě firemních půjček, tak spotřebitelských úvěrů přibližně o jeden procentní bod vyšší než byl před rokem, ale v obou případech jsou stále hluboko pod úrovní, jíž dosáhly po světové finanční krizi. Kupříkladu podíl nevýkonných úvěrů u podniků je poloviční oproti hladině, na níž se pohyboval v létě před deseti lety.

Červencová statistika tak opět potvrzuje několikaměsíční trend poklesu podílu nevýkonných úvěrů ve všech významných segmentech, což je velmi dobrá zpráva pro firmy, obyvatelstvo i pro banky. Stále platí, že podíl nevýkonných úvěrů u nás patří v celoevropském srovnání k nejnižším v Evropě.

 

 Meziroční srovnání

 

červenec 2020

červenec 2021

Domácnosti, spotřební úvěry

4,20 %

5,32 %

Domácnosti, hypoteční úvěry

0,84 %

0,87 %

Podniky

3,12 %

4,24 %

 Zdroj: statistika ČNB

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.