Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za březen 2021

Dle statistik České národní banky (ČNB) se v březnu podíl nevýkonných úvěrů na celkové sumě úvěrů oproti únoru ve všech kategoriích o něco zvětšil.

 únor 2021březen 2021
Domácnosti, spotřební úvěry5,43 %5,56 %
Domácnosti, hypoteční úvěry0,91 %0,93 %
Podniky4,23 %4,37 %

 Zdroj: statistika ČNB


Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:
 

„Vývoj nevýkonných úvěrů v březnu zaznamenal oproti únoru malé zhoršení u firemních a u spotřebních úvěrů. Hypoteční úvěry se sice také zhoršily o 0,02 procentního bodu, ale celkově klienti bank při splácení hypotečních úvěrů ukazují až neuvěřitelnou odolnost vůči negativním vlivům pandemie. Ve všech třech kategoriích jsou hodnoty nevýkonných úvěrů stále historicky na velmi nízkých hodnotách.“

 

Meziroční srovnání
 březen 2020březen 2021
Domácnosti, spotřební úvěry4,10 %5,56 %
Domácnosti, hypoteční úvěry0,90 %0,93 %
Podniky3,13 %4,37 %

 Zdroj: statistika ČNB

 

Komentář Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Meziroční srovnání nevýkonných úvěrů ukazuje zhoršení u spotřebních úvěrů o 1,46 procentního bodu a u firemních úvěrů o 1,24 procentního bodu. To je sice znatelné zhoršení, ale není to důvod ke znepokojení. Březen 2020 byl totiž měsícem, kdy hodnoty nevýkonných úvěrů byly historicky jedny z nejnižších vůbec. Do budoucna se dá očekávat malé postupné zhoršování. Banky mají pro takovou situaci vytvořeno z minulého roku velké množství oprávek. Stálo je to sice dramatické snížení zisku v r. 2020, ale za to jsou připraveny na to, kdyby se situace po ukončení vládních pomocí zhoršila. Já razantní zhoršení neočekávám, ale i na tuto variantu jsou banky připraveny.“

 

Nevýkonné úvěry jako podíl v % k sumě úvěrů k 31. 3. 2021 – červeně spotřební úvěry domácností, modře nefinanční podniky, žlutě hypoteční úvěry domácností.

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.