Komentář ČBA k vývoji hypotečního trhu za květen 2020

Objem hypotečních úvěrů za květen 2020 podle Hypoindexu dosáhl 16,5 mld. Kč. To je oproti dubnu pokles o 7,5 procentních bodů. Pokles vypadá jako výrazný. Ve skutečnosti to ale není žádné drama. Při zachování takovéto úrovně prodejů by výsledek za celý rok byl kolem 200 mld. Kč. A to by byl vzhledem k negativním očekáváním kolem dopadů koronaviru výsledek snů. I srovnání s květnem 2019 dopadá dobře. Letošní květen je lepší než ten loňský o 3,5 procentních bodů.

Z hlediska prodaných kusů hypoték je situace obdobná. S květnovým výsledkem 6 203 prodaných hypotečních úvěrů jde o pokles o 8 procentních bodů oproti dubnu 2020. O něco hůře dopadá srovnání s květnem 2019. Tady jde o pokles o 11 procentních bodů. V objemech, jak bylo řečeno výše, je situace opačná z toho důvodu, že se na rekordní úrovně zvedla průměrná výše hypotéky. Ta v květnu dosáhla 2,66 mil. Kč. Hlavním důvodem jsou stále vysoké ceny nemovitostí na bydlení, které oproti očekávání kupujících neklesají.

Pokud by se tedy úroveň prodejů v příštích měsících stabilizovala na úrovních dubna a května, pak by se dalo říci, že pandemie prohrála.

Průměrná úroková sazba klesla z 2,39 na 2,30 %. Tento výsledek odráží to, že k menším hráčům na trhu se přidali se svým zlevňováním i ti velcí. Řada bank šla se svými sazbami razantně dolů. Z tohoto pohledu je až překvapivé, že průměrná úroková sazba podle Hypoindexu šla dolů tak málo, i když pokles o 0,09 % se dá označit za poměrně významný. Je pravděpodobné, že snižování nabídkových sazeb na trhu se projeví až v červnových výsledcích.

(*Autor vycházel z dat Fincentrum Hypoindex květen 2020 dostupných zde: http://www.hypoindex.cz/)

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.