Komentář ČBA k vývoji hypotečního trhu za červenec 2020

Podle Hypoindexu klesly průměrné úrokové sazby hypotečních úvěrů v červenci letošního roku na 2,15 % p.a. To je oproti minulému měsíci pokles o 0,06 % p.a. Stále tedy ještě nejsme na historickém minimu, které se odehrálo na konci r. 2016, kdy nejnižší sazba byla 1,77 %. Bude tento trend pokračovat?

Dobrá zpráva pro spotřebitele je, že konkurence mezi bankami tlačí sazby dolů. Některé banky už nabízejí sazby pod 2 %. Velcí hráči ovšem drží svou pozici a sazby pod 2 % se v jejich nabídkách neobjevují. Vzhledem k tomu, že se bankám daří prodávat rekordní objemy hypotečních úvěrů (viz níže), domnívám se, že nebudou v tuto chvíli nuceny jít se svými sazbami výrazněji dál dolů.

Objem prodaných hypotečních úvěrů byl totiž v červenci opět velmi vysoký a dosáhl 21,6 mld. Kč. Letní měsíce přitom bývají slabšími z důvodů dovolených. Např. loňský červenec byl na úrovni 15,4 mld. Kč, tj. skoro o 30 % nižší než ten letošní. O to zajímavější tento výsledek je. Předpokládám, že většina lidí zůstala toto léto v ČR a místo pobytu u moře řešila řada lidí svou bytovou situaci. Bezpochyby tomu napomohly velmi nízké úrokové sazby. Trh také odbrzdily zprávy o zrušení daně z převodu nemovitosti. V neposlední řadě k vysokému objemu prodaných hypoték přispěly i informace v médiích, že cena nemovitostí spíše stagnuje.

Jaký byl skutečný objem nově poskytnutých úvěrů se dozvíme koncem srpna ze statistik ČNB. Ta totiž rozlišuje mezi nově poskytnutými úvěry a úvěry refinancovanými – tj. těmi, kdy klient přechází do jiné banky. To nejsou úvěry nové. Lze předpokládat, že objem refinancovaných úvěrů bude vysoký. Už řadu měsíců za sebou roste. V červnu podle ČNB jejich objem dosáhl 3,5 mld. Kč. To je skoro dvojnásobek oproti minulým letům.

I po odečtení refinancovaných úvěrů jsou nově poskytnuté úvěry vysoké a letošní rok vypadá na to, že se přiblíží, popř. překoná, rekordní roky 2016–2018. To bych nazval s ohledem na koronavirovou patálii podivuhodným. Vysvětlení jsem již nabídl výše, přesto považuji tento vývoj za překvapivý.

(*Autor vycházel z dat Fincentrum Hypoindex červenec 2020 dostupných zde: http://www.hypoindex.cz/).

 

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.