Komentář ČBA k vývoji hypotečních úvěrů 2019

Rok 2019 by se dal označit jednoduše: žně jsou pryč. Objemy hypotečních úvěrů v loňském roce klesly podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj z 211 mld. Kč na 176 mld., což je propad o 17 %. V počtech byl propad ještě strmější. A to z 97 tis. ks na 75,5 tis., tj. propad o 22 %. Průměrná úroková sazba přitom spadla ze 3 % p.a. ze začátku r. 2019 až na 2,34 % v prosinci 2019.

Při stálém poklesu úrokových sazeb během celého roku by zájem o hypotéky měl stoupat. Opak byl ale pravdou. Proti působila regulace ČNB, která koncem r. 2018 výrazně zpřísnila podmínky pro získání hypotéky. Ukazuje se, že zejména podmínka složení 20 % v hotovosti je největší brzdou pro žadatele o hypotéku. Vedle regulace ČNB zájem o hypotéky brzdily také rostoucí ceny nemovitostí. Ty rostly meziročně o cca 6 %.

Je zajímavé, že přestože bydlení v Praze je v mnoha případech cenově nedostupné, v r. 2019 bylo prodáno v Praze 22 % hypoték v kusech a 30 % v objemu (100 % = celá ČR). Praha tak tlačí celorepublikové průměrné ceny nemovitostí výrazně nahoru.

Letošní obchody v hypotékách by se měly „zastabilizovat“ s tendencí k mírnému růstu v kusech a objemech. Totéž lze říci i o úrokových sazbách hypotečních úvěrů. I ty budou mít tendenci mírného růstu.

Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.