E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k statistice ČNB: vývoj vkladů a úvěrů za říjen 2020

Covid-neCovid: vklady i úvěry pořád rostou

 

Minulý měsíc jsme s nemalým překvapením zjistili, že poprvé za třicet let měly ve třetím čtvrtletí tohoto roku firmy na úložkách v bankách víc peněz, než kolik dlužily. Všechno je jednou poprvé a dnes se sluší zdůraznit, že tenhle vývoj pokračuje, a kladný rozdíl ve prospěch firem jako vkladatelů, nikoli jako dlužníků, dále roste a dosáhl bezmála
54 miliard korun.

Přitom to, že podniky i domácnosti reagují na zvýšení nejistoty, vyvolané epidemií Covid-19, posilováním hotovostních rezerv, samo o sobě žádným překvapením není. To dělají vždycky, ale co je překvapující, že jsou schopny vklady zvedat i v situaci, kdy se česká ekonomika ponořila znovu do recese, a některé obory podruhé v jednom roce zažívají zastavení provozu a obrat na úrovni pouhých jednotek procent oproti normálu.

Podle aktuální bankovní statistiky České národní banky (ČNB) přinesl říjen další vzestup korunových úložek i depozit v cizí měně, a to jak ve vztahu k nefinančním podnikům (o 28,7 mld. na 1 217,3 miliardy korun), tak i domácnostem (o 22,6 mld. na 2 755,9 miliardy korun), a živnostníkům (o 1,2 mld. na víc než 162 miliard korun).

 

Vývoj vkladů (v mil. Kč)

Období

Nefinanční podniky

Živnosti

Obyvatelstvo

meziměsíční změna

 28 671,7

1 154,2

22 570,2

31.10.2020

1 217 295,9

162 158,8

2 755 896

30.09.2020

1 188 624,2

161 004,6

2 733 325,8

změna od února (před pandemií)

118 485,1

15 256,7

197 658,2

29.02.2020

1 098 810,8

146 902,1

2 558 237,8

roční změna

156 938,2

16 678,5

278 780,9

31.10.2019

1 060 357,7

145 480,3

2 477 115,1

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady dle sektorového hlediska (Kč + cizí měna)

  

Pohostinství, stravování a ubytování. Lockdown dolehl

Schopnost zvyšování hotovostní rezervy je velmi diferencovaná, a to i uvnitř jednotlivých oborů, kde se výrazně prohlubují rozdíly v tom, jak vysokými finančními prostředky na svých bankovních účtech disponují jednotlivé podniky.

Dvojí „lockdown“ nakonec dolehl, protože kdo může mít zavřenou prosperující hospodu nebo hotel? A tak zůstatky na účtech v oboru pohostinství, stravování a ubytování klesají. Nedivte se, že podnikatelé chtějí kompenzace za způsobený výpadek tržeb – i nový rozjezd stojí hodně peněz. Banky sice zvyšují svůj objem půjček, ale v zásadě nemohou půjčit těm, kteří nemají čím ručit, jsou v pronájmu a byznys jim nejede. Koneckonců, odpovídají za peníze vkladatelů, kteří mají na účtech ty biliony.

 
Převis vkladů nad úvěry roste

V české ekonomice tradičně existoval tok finančních prostředků zprostředkovaný bankami od obyvatelstva, vytvářejícího čisté úspory, směrem k podnikatelským subjektům. Převis vkladů domácností (bez živnostníků) nad úvěry je nadále vysoký, již v září překročil jeden bilion korun, navzdory tomu, že díky vysokému zájmu o hypotéky je rekordní i objem půjček bankovní soustavy domácnostem. Kladné čisté saldo již dlouhodobě vykazují i živnostníci.

Z grafů jednoznačně vyplývá, že mírně, ale přece rostou i úvěry všem těmto segmentům (nefinanční podniky, živnostníci, domácnosti), ale ve svém součtu mnohem méně než vklady. Kde ten přebytek vkladů nad úvěry asi tak končí? Půjčuje si je vláda. Jak by se zeptal George Clooney, kdyby nedělal reklamu na kafe: „Who else?“